surhullu qaxac burger
Novbahar restaurant

© Managed by 

Koroglu Rahimov 3, Baku, Azerbaijan.

Tel +994 12 564 44 00 ; +994 77 444 99 07 

ulugroup1@gmail.com